ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png

Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi "Slava Raškaj" Ozalj!

Hrvatska volontira 2020

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis

Ozalj

Petra Cule

091/5400205

vck@vallis-colapis.hr

Podgraj 10a i Mali Erjavec bb, 47280 Ozalj

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi "Slava Raškaj" Ozalj kao i Područnoj školi Mali Erjavec (Ozalj). 

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 21.09.2020. 11:00

Kraj volontiranja : 21.09.2020. 14:00

Vrijeme volontiranja : 11-14

Ukupno sati: 60.00

Otvoreno za volontiranje: Da.