ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png

Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi Mahično!

Hrvatska volontira 2020

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis

Mahično

Petra Cule

091/5400205

vck@vallis-colapis.hr

Kalinovac 1c, 47286 Mahično

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi Mahično.

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 22.09.2020. 12:00

Kraj volontiranja : 22.09.2020. 14:00

Vrijeme volontiranja : 12-14

Ukupno sati: 40.00

Otvoreno za volontiranje: Da.