ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png

Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" Duga Resa!

Hrvatska volontira 2020

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis

Duga Resa

Petra Cule

091/5400205

vck@vallis-colapis.hr

Jozefinska ulica 85, 47250 Duga Resa

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" Duga Resa. 

Broj volontera : 19

Početak volontiranja: 01.10.2020. 08:30

Kraj volontiranja : 01.10.2020. 09:30

Vrijeme volontiranja : 8:30-9:30

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: Da.