ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png

Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi Grabrik (Karlovac)!

Hrvatska volontira 2020

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis

Karlovac

Petra Cule

091/5400205

vck@vallis-colapis.hr

Ulica Bartola Kašića 15, 47000 Karlovac

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi Grabrik (Karlovac). 

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 08.10.2020. 09:00

Kraj volontiranja : 08.10.2020. 10:00

Vrijeme volontiranja : 9-10

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: Da.