oš

Bojanje ograde u školskom dvorištu

Hrvatska volontira 2020

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Vukovar

Rafaela Alandžak

0981399655

rafaela.alandzak@gmail.com

Fruškogorska 2, 32 000 Vukovar

PRONI Centar u suradnji sa OŠ Mitnica planira u sklopu volonterske akcije obojati ograde u školskom dvorištu. Na ovaj način učenici će razvijati duh zajedništva i pozitivan stav prema volonterskom radu te će doprinijeti estetskom uređenju školskog dvorišta. Škola će cijeli tjedan obilježiti Tjedan volontiranja te bi u skladu s tim svaki razred (od 6. do 8. zajedno sa svojim razrednicima) po jedan školski sat uređivao ogradu.

Broj volontera : 116

Početak volontiranja: 23.09.2020. 12:30

Kraj volontiranja : 25.09.2020. 18:30

Vrijeme volontiranja : 10:30-12:30 i 17:00-18:30

Ukupno sati: 605.00

Otvoreno za volontiranje: