1.jpg

VRIJEDNE RUKE NAŠIH VOLONTERA

Hrvatska volontira 2020

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGA RESA

Duga Resa

Mario Biršić

047 844 269

gdck.dugaresa@gmail.com

Trg svetog Jurja 3

Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa u sklopu manifestacije Hrvatska volontira 2020 provesti će volontersku akciju pomoći jednom staračkom domaćinstu sa ruralnog područja gdje je uslijed nevremena srušena kuća. Planiramo raskrčiti prostor na način da se ukloni porušeni crijep, cigla, drveće i sl. Na taj način učiniti ćemo prostor sigurnijim i lijepšim za življenje.

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 24.09.2020. 08:00

Kraj volontiranja : 25.09.2020. 14:00

Vrijeme volontiranja : 12

Ukupno sati: 48.00

Otvoreno za volontiranje: