vesna

Tinovim stazama - Tinovo hodočašće po Zagori

Hrvatska volontira 2020

Udruga Ujevic

Krivodol

Vesna Ujevic

098363890

udruga.ujevic@gmail.com

Sv Mihovila 35 Krivodol

Tirovo hodočašće po Zagori, poučna staza nastala je idejom Vesne Ujević, predsjednice Udruge Ujević kako bi se obilježile Tinove veze sa zavičajem. U posljednje četiri godine, od 2016. godine, poučna staza evoluirala je u zanimljivo odredište putnika namjernika, umjetnika, turista i lokalnih zaljubljenika u pisanu riječ te je na taj način zainteresiranima približila Tinov put i stvarlaštvo.

U sklopu manifestacije "Hrvatska volontira", članovi Udruge Ujević će zajedno sa svojim volonterima na jednom dijelu spomenute Poučne staze obavljati radove i aktivnosti za nadogradnju staze i dovršetak projekta. Radovii će uključivat izradu i montažu klupa na jednoj točki staze (T7) i izradu stola te žbukanje zida prije postavljanja edukativne table (T5). Također, oko informativne table na T3, odvijat će se radovi iskopa i betoniranja te čišćenje okoliša na ostalim točkama.

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 24.09.2020. 08:00

Kraj volontiranja : 26.09.2020. 12:00

Vrijeme volontiranja : 08-12

Ukupno sati: 720.00

Otvoreno za volontiranje: