P1012874.JPG

Uređivanje okućnice Doma

Hrvatska volontira 2020

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Rijeka

Mara Zubović

051672344

mara.zubovic@socskrb.hr

Vukovarska 49

Korisnici i odgojitelji čistit će i uređivati okućnicu Doma što uključuje tri odvojene zgrade. Aktivnosti se odnose na slijedeće: čupanje korova, obrezivanje živice, košnja trave, grabljanje, okopavanje sadnica, skupljanje potencijalnog smeća, čišćenje dvorišta.

 

 

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 23.09.2020. 09:00

Kraj volontiranja : 23.09.2020. 11:00

Vrijeme volontiranja : 09:00 do 11:00

Ukupno sati: 40.00

Otvoreno za volontiranje: Obzirom na epidemiološku situaciju, volonterska aktivnost bit će isključivo internog tipa.