IMG_4666.jpg

Uređenje bolničkih soba i prostora u KBC Split

Hrvatska volontira 2015.

Škola za dizajn grafiku i održivu gradnju Split

Split

Nataša Burilović

021 434589

natasa.baras@gogssplit.org

Matice hrvatske 11

Nastavna godina ide prema svom završetku...

Ponosni na do sada ostvareno možemo se pohvaliti i već dogovorenim budućim akcijama !

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 18.05.2015. 09:00

Kraj volontiranja : 22.05.2015. 12:00

Vrijeme volontiranja : 9-12

Ukupno sati: 75.00

Otvoreno za volontiranje: Aktivnost je zatvorena za vanjske volontere.