120040892_3413688838686463_975908440912053215_o.jpg

KREATIVNE RADIONICE ( LIKOVNA, GLAZBENO-SCENSKA, KULINARSKA)

Hrvatska volontira 2020

Udruga Dyxy

Split

Snježana Jurica

098 913 2335

dyxyudruga@gmail.com

Matoševa 29

Tijekom održavanja manifestacije Hrvatska volontira organizirat će se slijedeće aktivnosti.

1. Likovna radionica- izrada različitih predmeta i ukrasa. Koristit će se salvetna tehnika, rad s drvatom i ostalim prirodnim materijalima te izrada nakita.

2.Glazbeno - scenska radionica- uvježbavanje pjevanja i plesnih koreografija.

3. Kulinarska radionica- izrada različitih vrsta kolača.

Dio reziultata održanih aktivnost će se prezentirati na akciji Dani volonterskog rada 26.09.2020. u organizaciji Regionalnog volonterskog centra Split.

Broj volontera : 12

Početak volontiranja: 23.09.2020. 16:00

Kraj volontiranja : 26.09.2020. 13:00

Vrijeme volontiranja : 16:00 - 20:00

Ukupno sati: 240.00

Otvoreno za volontiranje: