ciscenje-2.jpg

Velika čistka u Morinjskom zaljevu (Jadrtovac)

Hrvatska volontira 2020

Udruga mladih Mladi u EU

Šibenik

Sanja Barišić

+385995762094

sanja.barisic@mladi-eu.hr

Obala Morinje, 22010 Jadrtovac

Volonterski centar "POZITIVA" organizira veliku čistku u Morinjskom zaljevu (mjesto Jadrtovac) koje je udaljeno 10 kilometara od Šibenika a ujedno je i područje prirodnog mrjestilišta riba u Šibenko-kninskoj županiji. 

Akcija se organizira zajedno sa volonterima Volonterskog centrom "Gračac" čime se želi potaknuti umreženost i suradnja u provedbi volonterskih akcija između županija u RH u sklopu obilježavanja nacionalne kampanje HRVATSKA VOLONTIRA.

Cilj je volonterske akcije očistiti i urediti dio podučja Morinjskog zaljeva od komunalnog, proizvodnog i ambalažnog otpada te na taj način građanima lokalne zajednice pružiti čišći i uređeniji okoliš što će povećati razinu kvalitite života.

 

Broj volontera : 30

Početak volontiranja: 26.09.2020. 09:00

Kraj volontiranja : 26.09.2020. 14:00

Vrijeme volontiranja : 9-14

Ukupno sati: 150.00

Otvoreno za volontiranje: Lokalni volonterski centar "POZITIVA" poziva sve zainteresirane volontere da se pridruže volonterskoj akciji "Velika čistka u Morinjskom zaljevu" kako bi pomogli stanovnicima Jadrtovca za život u čišćem i urednijem okolišu a i potaknuli svojim altruizmom razvoj volonterske i ekološke svijesti svih građana.