Korisnik po dolasku daje iskaznicu i upisujemo ga da je došao. Volonteru dajemo zahtjev gdje upisuje što je korisnik uzeo od odjeće, obuće ili neke druge potrepštine. Sa svakim korisnikom ide jedan ili dva volontera po odjelima skladišta i pomaže pronaći odgovarajuću robu.

 

Broj volontera : 7

Početak volontiranja: 25.09.2020. 17:00

Kraj volontiranja : 25.09.2020. 19:00

Vrijeme volontiranja : 17-19h

Ukupno sati: 16.00

Otvoreno za volontiranje: Uvijek potrebna ruka spasa! Za bolje i više! Uključi se ako možeš!