jasminka

Akcija u ZTC- prikupljamo namirnice

Hrvatska volontira 2020

Socijalna Samoposluga Kruh sv Elizabete OFS Gospa Lurdska Žabica

Rijeka

Elida Verunica

097 63 63 946

socijalna.samoposluga@gmail.com

Brajda 7

Volonteri stoje kod kolica i animiraju kako bi kupci mogli donirati ako žele. Jedna smjena je tri sat. Imamo četiri smjene. u svkoj smjeni je po dva ili tri volontera. 

Broj volontera : 12

Početak volontiranja: 26.09.2020. 09:00

Kraj volontiranja : 26.09.2020. 21:00

Vrijeme volontiranja : 9-21h

Ukupno sati: 36.00

Otvoreno za volontiranje: Uključi se! Akcija prikupljanja hrane, najbitnija za naše djelovanje! Volonter najbitniji za prikupljanje hrane! Javi se ako možeš!