vol.rukaaa.jpg

Izrada nagrade za volontere i organizatore volontiranja "Volonterska ruka"

Hrvatska volontira 2020

Udruga socijalnih radnika

Zadar

Josip Vidov

023/250-830

info@vczd.org

Ulica Jurja Bjankinija 7

Volonterski centar Zadar svake godine povodom Međunarodnog dana volontera 5. prosinca,  dodjeljuje nagradu naj volonteru/ki i organizaciji koji/e su se posebno istaknuli/e u području volontiranja.  Nagradu izrađuju volonteri/ke učenici/e Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar.

Volonterski centar se na ovaj način želi upoznati s radom organizacija na području volonterstva i potaknuti budući volonterski rad. Ujedno, želja nam je potaknuti da se organizacije što više usmjere volonterskom potencijalu i da se njihov rad i trud do sada i u budućnosti cijeni i nagrađuje. Vrednovanjem doprinosa pojedinca i organizacija doprinosi se afirmaciji volonterstva.Cilj nagrade koju je osmislio Volonterski centar Zadar je uspostavljanje kvalitetnog odnosa suradnje i međusobne potpore razvoju neprofitnih organizacija koje djeluju na području Zadarske županije i vrednovanje njihovog rada u razvoju civilnog društva Zadarske županije. Nagrada za volontera/ku je oblik vrednovanja volonterskog angažmana volontera i njihovog doprinosa kako civilnom društvu Zadarske županije, tako i civilnom društvu Hrvatske. 

 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 23.09.2020. 08:52

Kraj volontiranja : 26.09.2020. 08:52

Vrijeme volontiranja : 10-12

Ukupno sati: 50.00

Otvoreno za volontiranje: Za ovu volontersku akciju neće biti potrebni novi volonteri, obzirom da u akciji sudjeluju učenici/e Škole za primjenjenu umjetnosti i dizajna Zadar.