hrvatska

Zajedno možemo ostvariti sve

Hrvatska volontira 2020

Centar za participaciju žena u društvenom životu

Rijeka

Predsjednica Antonija Pintar

tel: 051 315 020, mob: 095 315 0200

centar.zena@hi.t-com.hr

Ribarska 4

Dana 24. rujna 2020.g.

- provodimo akciju "Svjetlo na putu života i radosti“ u suradnji sa HEP i O.Š. Pećine provodimo aktivnost za nabavu prijenosnog računala za slijepe i slabovidne osobe

Dana 25. rujna 2020. g.

- u sklopu akcije organiziramo sadnju maslina " Drvo prijateljstva - zajedno možemo sve" sa učenicima O.Š. Pećine, a u suradnji sa gospodarskim subjektom AliteRi d.o.o.koji je donirao drvo masline zajedno ćemo zasaditi stablo masline u okolišu škole s ciljem poticanja ekološke osviještenosti i zdravog života među mlađom populacijom!

Broj volontera : 16

Početak volontiranja: 24.09.2020. 10:00

Kraj volontiranja : 25.09.2020. 11:00

Vrijeme volontiranja : 10-14, 8-12

Ukupno sati: 128.00

Otvoreno za volontiranje: