viber_slika_2020-09-23_13-29-41.jpg

Podjela paketa hrane "Vaš dar za pravu stvar" socijalno ugroženim kućanstvima za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa u Hrvatskoj"

Hrvatska volontira 2020

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja

Županja

Ivana Kosić

032/831-607

info@crvenikrizzupanja.hr

Dr. Franje Račkog 30B

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Županja će u okviru projekta Hrvatskog Crvenog križa Pomoć socijalno ugroženim kućanstvima za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa (COVID-19) u Hrvatskoj paketima hrane „Vaš dar za pravu stvar“ do kraja rujna 2020. godine izvršiti podjelu paketa hrane korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu i drugih socijalno ugroženim skupinama stanovništva na području grada Županja te općina i naselja: Gradište, Štitar, Cerna, Babina Greda, Bošnjaci, Posavski Podgajci, Rajevo Selo, Gunja, Drenovci, Đurići, Račinovci, Vrbanja, Soljani i Strošinci. U aktivnost je planirano uključiti do 10 volontera.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 20.09.2020. 07:00

Kraj volontiranja : 30.09.2020. 12:42

Vrijeme volontiranja : 9 - 11

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: