10997404_803181759761819_4119392229494623643_o.jpg

Informiraj se! Volontiraj!

Hrvatska volontira 2015.

Volonterski centar Zadar

Zadar

Josip Vidov

023 250 830

info@vczd.org

Jurja Bijankinija 7

Volonterski centar Zadar je organizirao niz predavanja i radionica za zainteresirano građanstvo s ciljem promocije volonterstva u lokalnoj zajednici. U razdoblju od 10-16 sati održan je niz radionica gdje su se građani imali priliku upoznati se sa dosadašnjim radom VCZD-a, saznati  gdje sve mogu volontirati i kako se prijaviti na volonterske aktivnosti, družiti se s volonterima te sudjelovati na radionicama o lokalnom i međunarodnom volontiranju na kojima su se se upoznali s oblicima volontiranja, motivacijom, pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja, a poseban naglasak je bio stavljen na potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem koja se u današnje vrijeme sve više vrednuje na tržištu rada kao dokaz o stečenom radnom iskustvu. 
 

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 19.05.2015. 10:00

Kraj volontiranja : 19.05.2015. 16:00

Vrijeme volontiranja : 10-16

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: Aktivnost zatvorena za prijave volontera.