test

Ručak za sve

Hrvatska volontira 2020

Avadhuta udruga za promicanje multikulturalnosti i zdravih stilova života

Karlovac

Domagoj Tkalčec

091 3490 732

udruga.avadhuta@gmail.com

Jurja Haulika 22, Karlovac

Projekt „Ručak za sve“ provodi se od 2009. godine: - podijeljeno je preko 39.000 zdravih toplih veganskih obroka u 6 gradova, 4 županije, te je u projektne aktivnosti aktivno uključeno preko 80 volontera. Ideja je da volontirajući u socijalno-angažiranim akcijama dijeljenja besplatnih toplih obroka pokažemo brigu prema društveno-ugroženim skupinama (siromašni, umirovljenici i sl.), aktivno se uključimo u borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva i promičemo zdrave stilove života. 

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 26.09.2020. 11:00

Kraj volontiranja : 26.09.2020. 13:00

Vrijeme volontiranja : 11-13

Ukupno sati: 8.00

Otvoreno za volontiranje: