Purple

(O)ČISTI GRAD

Hrvatska volontira 2020

Udruga za rad s mladima Breza

Osijek

Anamarija Glavurdić

031 272 818

udruga.breza@gmail.com

Lorenza Jagera 12

Volonterska akcija - (O)ČISTI GRAD, koju vodi Udruga za rad s mladima Breza, planira organizirati čišćenje jednog dijela grada i parka od plastike i smeća. Time također želi potaknuti mlade na manju upotrebu plastike te osvijestiti ih o štetnostima i na pravom primjeru i praksi ukazati na posljedice.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 25.09.2020. 11:00

Kraj volontiranja : 25.09.2020. 13:00

Vrijeme volontiranja : 11-13

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: