ofarbana

"Šetnja s Mikulcem"

Hrvatska volontira 2020

Udruga Petrože Krušljevo Selo

Zagreb

Darko Krušelj

099/8066-044

darko.kruselj1@optinet.hr

Krušljevo Selo 72, Oroslavje

Ove subote 26.09.2020. udruga PETROŽE-KRUŠLJEVO SELO će sa svojim suradnicima, članovima i volonterima provesti volontersku akciju „Šetnja s Mikulcem“ koja je dio javne kampanje i  izrade novog lokalnog programa za mlade grada Oroslavja. Akcija i kampanja provesti će se od 10 do 14 sati. Šetnja počinje od Područne škole Krušljevo Selo gdje ćemo se upoznati sa poviješću Područne škole u Krušljevom Selu, posaditi ćemo nove voćke u školskom voćkoredu i zaštititi drvene sjedalice zaštitnim premazom. Nakon tog dijela šetnja se seli do kapele Sv.Petra i Pavla u Krušljevom Selu, gdje ćemo nešto naučiti o samoj kapeli i njezinoj izgradnji. Ujedno ćemo nasuprot ulice u kojoj je živio Josip Franjo Mikulec, prvi naš poznati globetrotter putnik posaditi nekoliko voćki i naučiti ponešto o njegovom životu. Usput se šetnja nastavlja  do Kaniže gdje ćemo usput skupljati bačeno sitno smeće i naučiti nešto o povijesti Krušljevog Sela. Ova kampanja i akcija ima namjeru osvijestiti važnost sudjelovanja, volontiranja  kao i važnost očuvanja svog kulturnog, društvenog, povijesnog i ekološkog identiteta. U slučaju vremenskih neprilika akcija se prebacuje na slijedeći dan.

Akciji se mogu pridružiti svi zainteresirani!!!

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 26.09.2020. 10:00

Kraj volontiranja : 26.09.2020. 14:00

Vrijeme volontiranja : 10-14

Ukupno sati: 40.00

Otvoreno za volontiranje: