test

Opremimo dječje odjele

Hrvatska volontira 2020

Srednja škola dr Antuna Barca Crikvenica

Crikvenica

Iva Suden

0958196557

iva.suden@hotmail.com

Zidarska 4,51260 Crikvenica

U sklopu akcije "opremimo dječje odjele" i u partnerstvu sa udrugom Građanska inicijativa stari papir za novi osmijeh volonteri školskog volonterskog kluba Srednje škole dr. Antuna Barca iz Crikvenice prikupljaju od građana i ugostitelja povratnu ambalažu. Ambalaža se nosi na otkup a dobivena sredstva utrošiti će se na izradu klupa za park Dječjeg odjela Kbc Rijeka. Klupe će izrađivati učenici strukovnih zanimanja škole sa predmetnim profesorom.

 Broj volontera : 15

 Početak volontiranja: 01.09.2020. 21:32

 Kraj volontiranja : 30.09.2020. 19:00

 Vrijeme volontiranja : 8-14h

 Ukupno sati: 50.00

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 01.09.2020. 08:00

Kraj volontiranja : 20.10.2020. 21:44

Vrijeme volontiranja : 8-12

Ukupno sati: 60.00

Otvoreno za volontiranje: