test

Pomoć u učenju engleskog jezika

Hrvatska volontira 2015.

Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

Pula (Pola)

Sofija Apostolovski

0917894481

merlin2@optinet.hr

Vodnjan

Učenicima koji pohađaju osnovnu školu, a lošijeg su imovinskog statusa te nemaju mogućnost uključiti se u vannastavne aktivnosti iz grada Vodnjana i okolice, pretežito pripadnicima romske manjine pružamo dodatnu nastavu iz engleskog jezika i ostalih općih predmeta. Pomoć u učenju engleskog jezika provodi se jednom tjedno, svake srijede od 14 - 16h, a upisano je 18 djece koja pohađaju od 5 do 8 orazreda osnovne škole. Većim dijelom pomažemo im u pisanju domaće zadaće te u pripremi za ispite i prema potrebi popravne ispite. U tu aktivnost uključeni su volonteri iz studentske organizacije AIESEC Pula koji uz voditeljicu pomažu djeci.

Broj volontera : 1

Početak volontiranja: 20.05.2015. 14:00

Kraj volontiranja : 20.05.2015. 16:00

Vrijeme volontiranja : 14-16

Ukupno sati: 2.00

Otvoreno za volontiranje: