question-marks-9z31.jpg

"Tko to tamo volontira?" - predstavljanje istraživanja o volonterstvu

Hrvatska volontira 2015.

Volonterski centar Zadar

Zadar

Josip Vidov

023 250 830

info@vczd.org

Jurja Bijankinija 7

Zainteresiranima je 21.05 u vremeu od 11-12 sati predstavljeno istraživanje  “Tko to tamo volontira“ čiji je cilj bio istražiti motiviranost, stavove i informiranost mladih za volontiranje jer nisu postojala relevantna istraživanja na temu volonterstva novijeg datuma za područje Zadarske županije. Naglasak je bio primarno na mladima od 15 do 27 godina. 

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 20.05.2015. 11:00

Kraj volontiranja : 20.05.2015. 12:00

Vrijeme volontiranja : 11-12

Ukupno sati: 2.00

Otvoreno za volontiranje: Aktivnost zatvorena za prijave volontera.