test

Akcija čišćenja uvale Kašjun

Hrvatska volontira 2015.

Udruga za promicanje zdravog života Buđenje

Split

Antonia Ruić

0914714711

info@udruga-budjenje.hr

Uvala Kašjun, Rogač, Otok Šolta

Organizacijom čišćenja plaže želimo doprinijeti čišćem okolišu otoka na kojem živimo te urediti zabačenije plaže prije sezone, kako za turiste tako i za lokalno stanovništvo. Cilj je uključiti lokalnu zajednicu u volonterske akcije, razvijati ekološku svijest i poticati suradnju između lokalne vlasti i otočana. S obzirom da želimo potaknuti i suradnju među otočkim udrugama ova akcija bi bila uvod u idejni projekt "Kumstvo nad plažama" kroz koji bi svaka udruga koja želi sudjelovati odabrala neku lokaciju na otoku i brinula se o njoj tijekom cijele godine. Članovi Udruge Buđenje će zajedno sa volonterima obavljati aktivnosti čišćenja plaže/uvale dok će se partneri komunalno Basilija pobrinuti za sakupljanje smeća i donirati materijal za rad potreban za provođenje volonterske akcije. Organizacijski tim čine: koordinatorica volontera: Antonia Ruić, osoba za odnose s javnošću: Sandra Marie Kalebić i logistička podrška: Maja Jurišić. Akcija će se odvijati 23. svibnja 2015. godine od 08:00 do 15:00 sati u uvali Kašjun. Kako se radi o akciji čišćenja svi volonteri imaju samo jednu aktivnost - sakupljanje smeća. Broj volontera potrebnih za provođenje ove akcije je 10, ali ćemo vrlo rado uključiti sve koje si prijave u slučaju da ih bude više od planiranog. Potreban materijal i provedbu akcije su: rukavice, kese za smeće, lopate, grablje, te hrana i piće za volontere. Putem plakata, mailing liste, web stranica Udruge Buđenje i Općine Šolta, facebook stranice udruge ćemo poslati otvoreni poziv za sudjelovanje u akciji čišćenja koja je ujedno i promocija akcije.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 23.05.2015. 08:00

Kraj volontiranja : 23.05.2015. 15:00

Vrijeme volontiranja : 08 - 15

Ukupno sati: 7.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo sve zainteresirane da se priključe čišćenju uvale Kašjun u Rogaču na otoku Šolti. Ovom akcijom želimo svima poslati poruku da brinemo o čistoći i ljepoti okoliša u kojem živimo kao i kakvog ćemo ga ostaviti u nasljedstvo generacijama koje dolaze.