gledamo.jpg

IT'S OK TO BE ME!

Hrvatska volontira 2021

OŠ Eugen Kumičić Rijeka

Rijeka

mr. sc. Ana Anić Opašić; Bojana Marin

051/689-150; 051/689-151

ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

OŠ Eugen Kumičić - Rijeka, Franje Čandeka 40

Školski  volonteri (Mali veliki učitelji - učenici  iz starijih razreda) prezentirat će prvašićima zabavno-edukativnu  priču Orianne Lallemand "Vuk koji je htio biti druge boje" te ih nakon toga (koristeći vještinu aktivnog slušanja) voditi kroz  razgovor o suštini priče, osjećajima koje je pobudila,  povezivanje  s dječjim iskustvima i izražavanje njihovih promišljanja. Aktivnost će doprinijeti jačanju pozitivne slike od sebi (i kod mališana i kod volontera), komunikaciji i međuvršnjačkoj suradnji i predstavljati doprinos identitetu škole kao mjesta u kojem se njeguju vrijednosti koje promiču suradnju, samopoštovanje i samopouzdanje.

Broj volontera : 6

Početak volontiranja: 29.09.2021. 08:00

Kraj volontiranja : 01.10.2021. 11:00

Vrijeme volontiranja : 8-12

Ukupno sati: 42.00

Otvoreno za volontiranje: aktivnost je školska, nema potrebe za vanjskim volonterima