test

Ekološka akcija Ozalj

Hrvatska volontira 2015.

Planinarsko društvo Vrlovka

Ozalj

Krunoslav Mlačak

092 / 288 3388

krunoslav.mlacak@ka.t-com.hr

Ozalj, kupalište nasuprot Starog grada Ozlja

U sklopu ove volonterske akcije provesti će se čišćenja smeća na padini iznad starog kupališta u Ozlju. Zbog konfiguracije terena potreban je angažman volontera sa penjačkim iskustvom i opremom, ali i svi ostali su donbrodošli.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 23.05.2015. 09:00

Kraj volontiranja : 23.05.2015. 13:00

Vrijeme volontiranja : 9-13

Ukupno sati: 4.00

Otvoreno za volontiranje: