HV.jpg

Čišćenje plaže Pod Brig u Arbanasima

Hrvatska volontira 2022

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat

Zadar

Siniša Kabić Peters

095 9021749

udrugaporat@gmail.com

I.Smiljanića 2 , Zadar

Djelatnici udruge Porat u suradnji sa volonterima očistiti će plažu Pod Brig u Arbanasima od infektivnog otpada, smeća i naplavina.

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 13.05.2022. 10:00

Kraj volontiranja : 13.05.2022. 13:00

Vrijeme volontiranja : 10:00-13:00

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: Potreba za 2 volontera