21.5.

"Volonter možeš biti i ti!" radionice za učenike srednje škole

Hrvatska volontira 2015.

Udruga za pomoć osobama s IT Jaglac Orahovica

Orahovica

Lidija Stojković

033 674 110

udruga.jaglac@gmail.com

Trg Tina Ujevića 1. Orahovica i Trg Ruđera Boškovića 16. Slatina

Volonteri Udruge Jaglac, učenice i profesorice uz podršku dopredsjednika udruge (volontera), proveli su ukupno 4 radionice za učenike srednjih škola u Orahovici i Slatini gdje su predstavili svoj volonterski angažman i ujedno potaknuli učenike na promišljenje kroz pitanja: Tko/Zašto/Gdje volontirati?. Po završetku radionica u Orahovici 5 mladih novih volonterki odlučilo se angažirati u Udruzi Jaglac. Nadamo se da smo potaknuli i još neke učenike/ce koji će se okušati u nekoj od volonterskih akcija na našem području prema svom izboru i ponudi. 

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 18.05.2015. 08:00

Kraj volontiranja : 21.05.2015. 17:00

Vrijeme volontiranja : 8-12

Ukupno sati: 50.00

Otvoreno za volontiranje: