P2040112.JPG

„Začini života“, kroz putopise i sadnju

Hrvatska volontira 2015.

Dom za starije osobe Centar

Zagreb

Sanela Kovač Gajski

01/4924-158

sanela.kovac@dom-centar.org

Klaićeva 10

Dom za starije osobe Centar ukljucio je volontere u svoje redovne volonterske aktivnosti - druženje sa starijim osobama, informatičke radionice, dramsku grupu, radionicu engleskog jezika, radionicu origamija, te volontiranje na porti. Kao specifična aktivnost organizirana je mini radionica talijanskog jezika za starije koju je vodila volonterka, a u dvorištu Doma je organizirana sadnja začinskog bilja zajedno sa korisnicima Doma, te Projekta gerontološki centar. U periodu 18.05. do 22.05. sudjelovalo je 10 volontera koji su odradili ukupno 12 volonterskih sati.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 18.05.2015. 10:00

Kraj volontiranja : 24.05.2015. 18:00

Vrijeme volontiranja : 10-18

Ukupno sati: 12.00

Otvoreno za volontiranje: