test

Sakupljanje hrane za Socijalnu samoposlugu Grada Sinja

Hrvatska volontira 2022

Udruga Srma

Sinj

Dijana Filipović-Grčić

098/625754

dfilipovic.g@gmail.com

Brnaska 44

U dvosatnoj akciji, volonteri koji dežuraju na košari za sakupljanje hrane motiviraju sugrađane za kupnju artikala

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 12.05.2022. 10:00

Kraj volontiranja : 12.05.2022. 12:00

Vrijeme volontiranja : 2

Ukupno sati: 10.00

Otvoreno za volontiranje: