1653072495458.jpg

Rad s korisnicima centra za pružanje usluga Zadar

Hrvatska volontira 2022

Udruga mladih Ahimsa

Zadar

Petra Baković

0996768364

domzadjecu@udruga-ahimsa.hr

Zadar

Pomoć pri učenju, raznolike radionice i igre. 

Broj volontera : 25

Početak volontiranja: 01.05.2022. 11:00

Kraj volontiranja : 20.05.2022. 15:00

Vrijeme volontiranja : u periodu od 11:00-14:00, 12:00-15:00

Ukupno sati: 120.00

Otvoreno za volontiranje: Zatvorene prijave