1653072556553.jpg

Rad s djecom s autizmom

Hrvatska volontira 2022

Udruga mladih Ahimsa

Zadar

Petra Baković

0996768364

autizam@udruga-ahimsa.hr

Zadar

Individualno volontiranje s djecom iz spektra autizma, volontiranje ovisno o potrebi korisnika i željama i mogućnostima volontera. Volonterski sati se odvijaju kroz aktivnosti kao što je pomoć pri učenju, asistiranje u sportskim aktivnostima, zajednička druženja, sportske vježbe, razgovor, socijalizacija, igre, kreativne radionice i slično.

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 01.05.2022. 10:00

Kraj volontiranja : 20.05.2022. 19:00

Vrijeme volontiranja : Ovisno o individualnim potrebama

Ukupno sati: 100.00

Otvoreno za volontiranje: Zatvorene prijave