test

Rad s osobama s Down sindromom

Hrvatska volontira 2022

Udruga mladih Ahimsa

Zadar

Fani Marinović

097 662 2899

down@udruga-ahimsa.hr

Zadar

Aktivnosti se odvijaju u grupama i individualno. Radionice se temelje na druženjima i socijalizaciji korisnika. Često su kreativne i interaktivne prirode. Ponekad uključuju i druženja u prirodi, šetnje i sportske aktivnosti. 

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 01.05.2022. 20:55

Kraj volontiranja : 20.05.2022. 20:55

Vrijeme volontiranja : Grupni 18 - 20, individualni po dogovoru 1 sat tjedno

Ukupno sati: 50.00

Otvoreno za volontiranje: Zatvorene prijave