1652606926917.jpeg

Upoznaj Lonjsko polje kroz ples i pjesmu

Hrvatska volontira 2022

KUD REPUŠNICA

Repušnica

Sanja Durbek, predsjednica

0992108561

kud.repusnica@gmail.com

Fumićeva ulica 184, 44319 Repušnica

KUD „Repušnica“ od 1930. godine čuva od zaborava tradicijsku baštinu mjesta Repušnice i Moslavine.

Članovi društva izvesti će plesove i pjesme svoga kraja, kraja na rubu Lonjskoga polja, u Posjetiteljskom centru Repušnica (Fumićeva 184, Repušnica), službenom ulazu u Park prirode Lonjsko polje u subotu 14. svibnja 2022. godine u sklopu obilježavanja "Dana obitelji u Parku prirode Lonjsko polje". Uz glazbeni dio održati ćemo radionicu izrade poculica od papira (poculica - kapica, pokrivalo za glavu udane žene), te prikaz tradicijskih igračaka (mlin, križić -kružić, zvrk od gumba i sl.)

Više o samom terminu obilježavanja Dana obitelji možete pratiti na društvenim mrežama i profilima Parka prirode Lonjsko polje(
https://pp-lonjsko-polje.hr, Meta), te KUD-a "Repušnica" Repušnica (Meta, Instagram)

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 14.05.2022. 10:00

Kraj volontiranja : 14.05.2022. 13:00

Vrijeme volontiranja : 3

Ukupno sati: 45.00

Otvoreno za volontiranje: