279764926_363226265644009_6895775603002822918_n

" GAREŠNICA VOLONTIRA"

Hrvatska volontira 2022

Crveni križ Garešnica

Garešnica

MELITA LOZINA

098723289

ckgaresnica@gmail.com

Parkiralište sportske dvorane SS Garešnica

Angažiranje sugrađana- pojedinaca te i organizacija iz civilnog, javnog i poslovnog sektora putem otvorenog, javnog poziva glede sudjelovanja u volonterskoj akciji " GAREŠNICA  VOLONTIRA"- ekološkoj akciji zbrinjavanja otpada  odloženog na neadekvatnom prostoru. Planiramo akciju na tri lokacije:

 - SPORTSKI PARK GAREŠNICA, SPORTSKI RIBNJAK GAREŠNICA, TE POUČNA STAZA- "POILOVLJE" ( gradska šetnica).

 

Broj volontera : 70

Početak volontiranja: 12.05.2022. 10:00

Kraj volontiranja : 12.05.2022. 13:00

Vrijeme volontiranja : 3

Ukupno sati: 210.00

Otvoreno za volontiranje: OTVORENI, JAVNI POZIV SUGRAĐANIMA