slika1.jpg

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA CRVENOG KRIŽA I CRVENOG POLUMJESECA

Hrvatska volontira 2022

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RIJEKA

Rijeka

Jasminka Sternisa

0981744230

crvenikrizrijeka@gmail.com

Rijeka, Jadranski trg

utorak, 10.5.2022.            10,00 do 12,00 sati             -  Rijeka, Jadranski trg

Povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca organizirat će se prezentacija djelatnosti rada Crvenog križa kroz sljedeće aktivnosti:

  • mjerenje tlaka i šećera u krvi

Aktivnost namijenjena građanima prvenstveno osobama starije životne dobi, s ciljem provjere zdravstvenog stanja koju provode stručni suradnici – zdravstveni djelatnici.

  • demonstracija realističkog prikaza ozljeda i oživljavanje

Upoznavanje s osnovama prve pomoći uz realistični prikaz ozljeda koje će prikazati educirani članovi Terenske jedinice Crvenog križa Rijeka „dr. Ante Švalba“, te demonstracija pružanja prve pomoći na lutki (oživljavanje-CPR).

  • radionica Autoportret s kockicama

Djeca će proučiti i opisati svoj fizički izgled i svoje osobine što će im pomoći u prihvaćanju različitosti samoga sebe i drugih.

  • Igra Dan i noć

Upoznavanje s igrom „Dan i noć“ prema čijoj ideji upotreba ovisničkih sredstava predstavlja noć i odsutnost zdravlja, a neovisničko ponašanje dan i zdravlje. U igri se koristi letak / slagalica čije sličice prate prigodne poruke te nakon kojih slijede aktivnosti tj. različite igre. Radionicu vode educirane članice mladih Crvenog križa.

  • Promocija davalaštva krvi

Promocija davalaštva krvi s ciljem upoznavanja s darivateljem krvi te motivacijom za pristupanje akcijama darivanja krvi. Kroz predavanja iskusnih darivatelja predočiti sam čin darivanja krvi.

  • Volontirati u Crvenom križu

Prezentacija volonterskog rada na aktivnostima Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

  • Uloga interventnog tima u kriznim situacijama

Zbog brzog i učinkovitog odgovora na svaki oblik katastrofe i krize, u Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka uspostavljen je Krizni stožer - operativno i koordinacijsko tijelo za djelovanje u kriznim situacijama, kojeg čine zaposlenici i educirani volonteri koji su prošli određenu obuku. U sklopu obuke volonteri se upoznaju s javnim ovlastima Crvenog križa, tko je Crveni križ, djelatnosti i zadaci Crvenog križa, zatim prolaze i osnovni tečaj prve pomoći, upoznaju se s metodama pružanja psihosocijalne-pomoći, te kako se priprema izmještajni centar.

.- Prezentacija poslova Službe traženja i ruksaka Hrvatskog Crvenog križa SET2GO.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 10.05.2022. 09:30

Kraj volontiranja : 10.05.2022. 12:30

Vrijeme volontiranja : 9,30-12,30

Ukupno sati: 35.00

Otvoreno za volontiranje: