test

Čitajmo najmlađima!

Hrvatska volontira 2015.

Dom zdravlja Osijek

Osijek

Daria Sladić Rimac

098 9363 102

dariasladic@net.hr

Park kralja Petra Krešimira 4, Osijek

Dom zdravlja Osijek u suradnji sa Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek organizira čitanje za najmlađe. U zdravstvenoj stanici "Jug 2" djeluje grupa za potporu dojenju "Krijesnica". Majke članice grupe na sastanke grupa dovode i stariju djecu (2,3,4,5 godina) kojima će se čitati priče i slokovnice dok su majke na sastanku.

Broj volontera : 1

Početak volontiranja: 19.05.2015. 17:00

Kraj volontiranja : 19.05.2015. 18:00

Vrijeme volontiranja : 17-18

Ukupno sati: 1.00

Otvoreno za volontiranje: