test

PRIPREMANJE PAKETA HRANE KORISNICIMA PROGRAMA POMOĆ U KUĆI

Hrvatska volontira 2022

HCK GDCK SLAVONSKI BROD

Slavonski Brod

MIRJANA MATANOVIĆ

0914445549

crveni.kriz.sb@gmail.com

EUGENA KUMICICA 3 SLAVONSKI BROD

Sortiranje hrane, pripremanje i slaganje paketa hrane za korisnike Programa Pomoć u kući, koji se poslije odvoze na kućnu adresu korisnika.

Broj volontera : 1

Početak volontiranja: 09.05.2022. 07:00

Kraj volontiranja : 09.05.2022. 09:00

Vrijeme volontiranja : 07,00-09,00

Ukupno sati: 2.00

Otvoreno za volontiranje: Ne