test

Uređenje školskog hodnika

Hrvatska volontira 2015.

Osnovna škola Slava Raškaj

Ozalj

Gordana Basar

091/1731222

gordana.basar@skole.hr

Podgraj 10 a, 47280 Ozalj

Školski hodnik na katu OŠ "Slava Raškaj" Ozalj želimo preurediti na način da  oslikamo zidove, te da promijenimo ambijent cijelog hodnika tematski, s obzirom na učionice koje se nalaze  u tom hodniku, a namijenjene su ostvarivanju nastave pojedinog nastavnog predmeta. Umjesto panoa koji se sada nalaze na njima, bit će crteži učenika koje će osmisliti učenici zajedno s učiteljem likovne kulture. Priprema za oslikavanje je bojanje zidova u bijelu boju koja će biti podloga oslikavanju.

Broj volontera : 7

Početak volontiranja: 18.05.2015. 11:30

Kraj volontiranja : 18.05.2015. 17:00

Vrijeme volontiranja : 11:30 - 17:00

Ukupno sati: 38.50

Otvoreno za volontiranje: Volonteri koji imaju iskustva u soboslikarskim radovima su dobrodošli ! Ponijeti sa sobom valjak ili kist.