test

Eko akcija uređenja okoliša škole

Hrvatska volontira 2022

Centar za odgoj i obrazovanje

Rijeka

Nataša Bačić Kušpilić

091 569 5836

natasa.bacic19@gmail.com

Senjskih uskoka 2

Učenici, učitelji i djelatnici škole uređivati će školski vrt, školsko dvorište i školski okoliš (korov, otpad, nogostup).

Poseban naglasak će biti na edukaciji vlasnika kućnih ljubimaca (pasa) o važnosti čišćenja izmeta. (blizina Veterinarske stanice)

Za tu priliku učenici će izraditi plakate s porukama koje će biti izvješene na vanjskim prozorima kako bi bili vidljivi prolaznicima.

Broj volontera : 60

Početak volontiranja: 13.05.2022. 10:30

Kraj volontiranja : 13.05.2022. 13:00

Vrijeme volontiranja : 10 - 13

Ukupno sati: 180.00

Otvoreno za volontiranje: