test

Prodaja časopisa Ulične svjetiljke

Hrvatska volontira 2022

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Rijeka

Danka Majić

091 560 75 97

danka.majic@socskrb.hr

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Korisnici Doma za odgoj djece i mladeži rijeka dana 12.05.2022.g. uvremenu od 9,00h do 10,00h , pomagati će u prodaji časopisa Ulične svjetiljke. Polovica ostvarenog prihoda od prodaje časopisa namijenjena je beskućnicima na području grada Rijeke. U prodaji će sudjelovati 20 naših korisnika.

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 12.05.2022. 09:00

Kraj volontiranja : 12.05.2022. 10:00

Vrijeme volontiranja : Od 9,00h do 10,00 h

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: U aktivnosti koju ćemo provesti nisu nam potrebni drugi volonteri, imamo dovoljno naših korisnika-volontera za našu akciju.