test

Organiziranje akcije uređenja i preseljenja mjesne knjižnice

Hrvatska volontira 2015.

LAG POSAVINA

Brodski Stupnik

Suzana Lesan

0917877204

lag.posavina@gmail.com

Stjepana Radića 117 Brodski Stupnik 35253

<p>ORGANIZIRANJE AKCIJE UREĐENJA I PRESELJENJA MJESNE KNJIŽNICE</p> <p>Lokalna akcijska grupa Posavina uspje&scaron;no je organizirala i provela akciju uređenja i preseljenja mjesne knjižnice na novu lokaciju u Općini Brodski Stupnik. Akcija se održala 19. i 20.05.2015.g. od 15:00 do 20:00 sati u kojoj je sudjelovalo 20 volontera, od toga 13 volontera LAG-a Posavine, 3 volontera/zaposlenika Općine Brodski Stupnik i 3 osobe/volontera iz lokalne zajednice. Kompletna akcija je odrađena volonterski, a &nbsp;volonterima je bila osigurana hrana i piće od strane LAG-a Posavine. Kroz provedbu akcije odrađeno je 200 volonterski sati po izračunu - 20 volontera x 5 sati x 2 dana = 200 volonterski sati.</p> <p>Prostor u kojemu je bila knjižnica, prenamijeniti će se u novi ured LAG-a Posavine zbog povećanja broja zaposlenika.&nbsp;Općina&nbsp;Brodski Stupnik ustupila je prostor LAG-u Posavina te&nbsp;će ju oni urediti za svoje potrebe. Akciju preseljanja&nbsp;uz stručnu pomoć knjižničara i osoba koje su upoznate sa knjižnom građom uspje&scaron;no smo zajedničkim snagama priveli kraju. &nbsp;Mjesna knjižnica trenutno sadrži 4000 tisuće knjiga i unatoč vremenskim neprilikama uspje&scaron;no smo premijestili knjige na novu lokaciju.</p> <p>Kroz organiziranje i provođenje akcije ostvarili smo međusobnu suradnju između svih lokalnih sudionika i na taj način učinili pomak i napredak za suradnju u budućnosti, &scaron;to nam je i bio cilj akcije.</p> <p>Koordinatorice volontera i akcije u bile Ivana Nikolić i Suzana Lesan. Navedene osobe posjeduju potvrdu o zavr&scaron;enoj edukaciji iz područja menadžment volontera te su stekle potrebna znanja i vje&scaron;tine za koordinatorice. Organiziranjem i provođenjem akcije primjenile su svoja znanja i vje&scaron;tine te zajednički sa svim volonterima i sudionicima uspje&scaron;no proveli akciju u sklopu manifestacije &quot;Hrvatska volontira 2015.g.&quot;.</p> <p>Udruga Lokalna akcijska grupa Posavina</p> <p>.</p>

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 19.05.2015. 15:00

Kraj volontiranja : 20.05.2015. 20:00

Vrijeme volontiranja : 15:00-20:00

Ukupno sati: 200.00

Otvoreno za volontiranje: