eko

OŠ Centar, Rijeka: Briga o našoj flori i fauni

Hrvatska volontira 2022

Snježana Carević Tomac

Rijeka

Snježana Carević Tomac

051/377365

snjezana.carevic1@skole.hr

Podhumskih žrtava 5

Volonterski klub „Volontiram-profitiram“ Osnovne škole „Centar“, iz Rijeke,  ovaj volonterski tjedan obilježit će na dvije lokacije s više raznolikih aktivnosti. U područnoj školi Orehovica djelatnici i učenici škole će 10. svibnja (u utorak) provesti eko-radionicu izrade hranilice za ptice, posaditi cvijeće i mediteransko bilje oko škole, dok će 11. svibnja (u srijedu), u suradnji s KD Čistoća Rijeka, provesti akciju košenja trave i uređenja okoliša (čišćenje, farbanje, prepravci…). U petak 13. svibnja, na Trgu ispred matične škole održat će se kreativna radionica filcanja vune s učiteljima i učenicima razredne nastave, koji će izrađivati ukrase za kosu i broševe. Ovakav način likovnog i kreativnog izražavanja pospješuje motoriku, pomaže u fokusiranju i ima sveopći terapeutski učinak. Sav prihod od prodaje ukrasa bit će namijenjen u humanitarne svrhe. Tijekom cijelog tjedna, u knjižnici škole nalazit će se teglica za donaciju, odnosno financijsku pomoć, za napuštene mace iz naše zajednice. Brigom o našoj mikro-flori i fauni, brinemo o sebi i širimo svijest o životnim vrijednostima kao što su humanitarni i timski rad, pomaganje potrebitima, recikliranje i održivi razvoj.

Broj volontera : 48

Početak volontiranja: 10.05.2022. 10:00

Kraj volontiranja : 13.05.2022. 12:00

Vrijeme volontiranja : od 8:00 do 12:00

Ukupno sati: 128.00

Otvoreno za volontiranje: /