280270273_418457059724234_6050323681904522618_n.jpg

Edukacija iz prve pomoći za djelatnike Policijske uprave primorsko-goranske

Hrvatska volontira 2022

Društvo Crvenog križa Primorsko goranske županije

Rijeka

Branka Maračić

0916032501

info@dck-pgz.hr

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije, Mire Radune Ban 14, Rijeka

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije nastavlja suradnju s PU primorsko-goranskom organizacijom ciklusa radionica sa ciljem obnove i nadopune znanja i vještina pružanja laičke prve pomoći.

Prva radionica za dvije skupine od po 15 polaznika održat će se u subotu 14. svibnja u Policijskom domu u Rijeci. Radionice će voditi licencirani predavači uz educirane volontere čiji će zadatak biti pomoć u praktičnim vježbama, realistični prikaz ozljeda te simulacija u sklopu vježbi.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 14.05.2022. 09:00

Kraj volontiranja : 14.05.2022. 15:00

Vrijeme volontiranja : 9:00 - 15:00

Ukupno sati: 60.00

Otvoreno za volontiranje: Aktivnost će provesti educirani volonteri, članovi Interventnog tima Crvenog križa. Građani zainteresirani za volontiranja u drugim aktivnostima mogu se javiti svojim lokalnim društvima Crvenog križa.