volonteri će dijeliti letke sa popisom prehrambenih proizvoda koji se prikupljaju od zainteresiranih građana i  zaprimat će prehrambene proizvode te iste distrubuirati raseljenim osobama na područjima koje pkriva GDCK Pakrac.

Prikupljena materijalna dobra su namijenjena za raseljene osobe iz Ukrajine na području gradova Pakraca i Lipika.

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 06.05.2022. 12:41

Kraj volontiranja : 13.05.2022. 12:41

Vrijeme volontiranja : 9-12

Ukupno sati: 60.00

Otvoreno za volontiranje: