IMG_20220511_122642.jpg

"Dobro je što ste tu, hvala što ste tu - u Jelkovcu"

Hrvatska volontira 2022

Savez društava distrofičara Hrvatske

Zagreb

Dragana Budimir

01 46 66 849

sddh@zg.t-com.hr

Ulica Ljudevita Posavskog 27d

Prateći aktivnosti na Eramus+ projektu, kojeg Savez društava distrofičara Hrvatske (SDDH) provodi tijekom Europske godine mladih, naglasak volonterske akcije bit će na potencijalima i snazi osoba koje rade s mladima i za mlade (Youth Workera) radi sustavnijeg angažmana mladih u suočavanju s izazovima prirodnih i društvenih kriza. Akcijom želimo doprinijeti kampanji Hrvatska volontira u naglasku kako se otpornost nalazi u kvaliteti interakcije između pojedinaca i njihovog okruženja, između generacija, između različitih društvenih grupa i kultura, između sektora i disciplina. Međugeneracijsko zajedništvo i solidarnost pokazat ćemo u partnerstvu sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) i udrugom članicom Društvom distrofičara Zagreb (DDZ) u aktivostima uređenja prostora i okoliša od interesa za osobe s invaliditetom - osobe s mišićnom distrofijom, angažmanom i sudjelovanjem u pripremi materijala koje koriste u svojim radionicma, druženjem s članovima i pružanjem podrške u aktivnostima. 

Broj volontera : 12

Početak volontiranja: 11.05.2022. 12:00

Kraj volontiranja : 11.05.2022. 16:00

Vrijeme volontiranja : 12-16

Ukupno sati: 48.00

Otvoreno za volontiranje: "Dobro je što ste tu, hvala što ste tu - u Jelkovcu" Pridružite nam se u volonterskoj akciji uređenja prostora i okoliša od interesa osoba s invaliditetom (mišićnom distrofijom). TKO? 5 VOLONTERA/VOLONTERKI KADA? 11. svibnja 2022, srijeda od 12.00 do 16.00 sati GDJE? Ulica Ljudevita Posavskog 27d, Novi Jelkovec, 10360 Sesvete, Zagreb ŠTO OČEKUJEMO? Dobru volju i spretne ruke ŠTO DOBIJETE? Druženje i međusobno povezivanje, osvježenje INFO KONTAKT: sddh@zg.t-com.hr ROK ZA PRIJAVU: do 11. svibnja 2022. ORGANIZATORI: SDDH, u partnerstvu sa SOIH-om i DDZ-om