10551519_876674085738599_6641340183400815759_o.jpg

Socijalna Samoposluga "Kruh sv. Elizabete" Ri ; PRIKUPLJANJE HRANE ZA POTREBITE TOMY RIJEKA

Hrvatska volontira 2015.

Socijalna Samoposluga Kruh sv Elizabete OFS Gospa Lurdska Žabica

Rijeka

Sanja Perčić

091 317 20 79

socijalna.samoposluga@gmail.com

TOMY centar na Školjiću,TOMY centar Fiorella la Guardia,TOMY centar Korzo

Uz sve redovne aktivnost sudjelujući u akciji Hrvatska volontira posebno smo organizirali  prikupljanje hrane u tjednu, točnije, tri dana, tri različita tomija u centru grada gdje su volonteri u 2 smjene po tri sata, ispred  ulaza animirali kupce da doniraju ukoliko su u mogućnosti:) 

Broj volontera : 22

Početak volontiranja: 20.05.2015. 00:00

Kraj volontiranja : 22.05.2015. 00:00

Vrijeme volontiranja : 11,00h do 17,00h

Ukupno sati: 66.00

Otvoreno za volontiranje: Slobodne prijave za volontiranje :)