grad

Prikupljanje i podjela namirnica za potrebe Socijalne samoposluge Vukovar

Hrvatska volontira 2015.

Humanitarna udruga Duga Vukovar

Vukovar

Irena Rajšić

091 515 42 67

udrugadugavu@gmail.com

Sajmište 23

Humanitarna udruga Duga Vukovar priključila se akciji Hrvatska volontira 2015. s ciljem poticanja zajednice na uključivanje u volonterske aktivnosti s inicijativom "Jedan djelatnik jedan proizvod". S volonterima posjetili smo djelatnike u institucijama u gradu Vukovaru  te vršili podjelu promotivnog materijala Volonterskog centra. Akciju su podržali i priključili se Ured državne uprave Vukovar, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Vukovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje Vukovar, Općinski sud Vukovar, Policijska postaja Vukovar te Policijska uprava, grad Vukovar. Kao volonter akciju je podržao i priključio se gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava,prof. koji je u akciju uključio i doveo u prostor Socijalne samoposluge Vukovar sve pročelnike. U akciju prikupljanja namirnica i higijenskih potrepština te dostavu uključila se i Diplomatska škola Zagreb. Zahvaljujemo svim učesnicima u akciji, svima koji su dali svoj doprinos te volontirali i poklonili svoje vrijeme drugima.Hvala za svaku kap dobrote.   

Broj volontera : 30

Početak volontiranja: 18.05.2015. 08:00

Kraj volontiranja : 22.05.2015. 14:00

Vrijeme volontiranja : 8-13

Ukupno sati: 200.00

Otvoreno za volontiranje: