10534085_10203678896909389_7854100026570332429_n.jpg

Pružanje podrške žrtvama i svjedocima

Hrvatska volontira 2015.

Odjel za podrsku zrtvama i svjedocima Zupanijski sud u Rijeci

Rijeka

Mladena Tadej

091 152 11 37

mladena.tadej@zsri.pravosudje.hr

Žrtava fašizma 7

Volonteri su u sklopu svojih redovnih aktivnosti pružali podršku oštećenicima i svjedocima na prekršajnom , općinskom i žuapnijskom sudu  no za slikanje potrebne su posebne dozvole  pa prilažemo opće fotke i iskaznice nekih volontera. 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 18.05.2015. 00:00

Kraj volontiranja : 23.05.2015. 00:00

Vrijeme volontiranja : 8:30 - 12:30

Ukupno sati: 19.00

Otvoreno za volontiranje: