IMG_20220511_095305.jpg

Mali ekološki KORACI

Hrvatska volontira 2022

Ženska grupa Karlovac Korak

Karlovac

Nina Gross

047600392

projekt.zgk@gmail.com

Domobranska 1

Ženska grupa Karlovac "Korak" u suradnji s Gradskim kazalištem Zorin dom i Udrugom Eko Pan organizira aktivnosti usmjerene na djecu predškolskog i školskog uzrasta.

Glumice i glumci profesionalnog ansambla Zorin doma volonterski će odigrati lutkarsku predstavu "Na tragu", koja tematizira očuvanje ekosustava karlovačkih rijeka. Nakon predstave predviđen je razgovor s glumcima/ama o lutkarstvu, radu na tekstu i scenskom izičaju te izradi lutaka i rekvizita. Predstava i razgovor održat će se 11.5. od 10 do 12 h.

Udruga Eko Pan će u prostorijama igraonice "Leptirići" volonterski održati radionicu na kojoj će s djecom podijeliti svoja znanja i vještine o očuvanju i zaštiti planeta Zemlje, s naglaskom na vrijednost i vještine recikliranja. Radionica će se održati 13.5. od 10 do 12 h.

Aktivnosti su namijenjene polaznicama i polaznicima Igraonice "Leptirići".

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 11.05.2022. 10:00

Kraj volontiranja : 13.05.2022. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10-12

Ukupno sati: 10.00

Otvoreno za volontiranje: Aktivnost je zatvorena za vanjske volonterke i volontere.